Благодарим Ви за поръчката.

С настоящото съобщение Ви известяваме, че получихме поръчката Ви. Нашият екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро, за да потвърди изпълнението и изпращането ѝ съобразно Общите условия. С предстоящото потвърждение ще получите информация и относно данните, необходими за извършване на плащането.

Dikovprint.com uses cookies to provide you with the best user experience. By continuing to browse Dikovprint.com, you agree to the use of cookies in accordance with our cookie policy. Find out more